Giấy chứng nhận

Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm

Con người chính là yếu tố cốt lõi của mọi sự việc, mọi hoạt đông kinh doanh. Nâng cao ý thức và kiến thức của mỗi cá nhân trong Công ty thì tập thể đó mới phát triển vững mạnh được.

Từ tầm quan trọng đó và thực hiện theo quy định của Nhà nước, Công ty An Thái tổ chức tập huấn và kiến thức về an toàn thực phẩm cho toàn bộ đội ngũ nhân sự, đặc biệt là nhân sự bếp trực tiếp tham gia vào quá trình sản xuất thức ăn.