Quy trình

Quy trình Xây dựng thực đơn

1. MỤC ĐÍCH

Cơ sở nắm được các bước thực xây dựng thực đơn theo đúng quy trình một cách đầy đủ chính xác,

Mục tiêu cần đạt được:

  • Thực hiện đúng quy trình đưa ra.
  • Đảm bảo số lượng, chất lượng của bữa ăn.

2. PHẠM VI, ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG

Quy trình này được áp dụng tại các cơ sở bếp ăn của Công ty CP Dịch vụ Thương mại An Thái.

 

thuc don bep truong hoc, bep cong nghiep

Bảng quy trình quản lý Thực đơn, Định lượng

 

Bước

Mô tả các bước và các yêu cầu

Thời gian

BP thực hiện

1. Xây dựng thực đơn

– Đầu bếp xây dựng thực đơn sao cho phù hợp với nhu cầu ăn uống của công nhân

– Món ăn phù hợp theo thực phẩm của từng mùa

– Kết hợp giữa món chính món phụ phải phù hợp

– Bổ sung ít nhất 2 món chính/tháng

 Hàng tuần

Bếp trưởng

2. Tính định lượng

– Đầu bếp xây dựng định lượng theo thực đơn đã xây dựng

– Định lượng đưa ra phải đảm bảo chất lượng suất ăn

Hàng tuần

Bếp trưởng

3. Gửi phòng mua hàng

– Phòng mua hàng kiểm tra lại thực đơn và định lượng

– Thực đơn và định lượng phải phù hợp với chi phí của từng bếp

Hàng tuần

Phòng mua hàng

4. Gửi khách hàng

– Phòng mua gửi thực đơn cho khách hàng. Khách hàng sẽ kiểm tra xem thực đơn có phù hợp với nhu cầu của khách hàng hay không

Hàng tuần

Khách hàng

5. Phê duyệt

– Thực đơn phù hợp khách hàng đồng ý sẽ chốt thực đơn như vậy, gửi xuống bếp để triển khai thực hiện

Hàng tuần

Khách hàng

7. Gửi lại bếp trưởng

– Khách hàng không đồng ý, khách hàng sửa lại thực đơn

– Phòng mua hàng tiếp nhận lại ý kiến khách hàng và gửi lại cho đầu bếp.

– Đầu bếp tiến hành thay đổi lại thực đơn cho phù hợp và gửi lại phòng mua để gửi khách hàng

Hàng tuần

Bếp trưởng

 

3. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

  1. Quy trình này có hiệu lực từ ngày ký ban hành.
  2. Các Bộ phận, cá nhân có liên quan tại cơ sở có trách nhiệm thực hiện và giám sát đầy đủ các bước trong quy trình này.