Thực đơn tuần

Thực đơn các món Việt trong tuần
Món chínhMón phụMón rauMón canhTráng miệngMón cải thiện
Tôm rang muốiThịt xào thập cẩmCải xào ngũ sắcCanh gà nấu khoai tâyDưa hấuBún chả nướng
Tôm rang muốiThịt xào thập cẩmCải xào ngũ sắcCanh gà nấu khoai tâyDưa hấuBún chả nướng
Tôm rang muốiThịt xào thập cẩmCải xào ngũ sắcCanh gà nấu khoai tâyDưa hấuBún chả nướng
Tôm rang muốiThịt xào thập cẩmCải xào ngũ sắcCanh gà nấu khoai tâyDưa hấuBún chả nướng
Tôm rang muốiThịt xào thập cẩmCải xào ngũ sắcCanh gà nấu khoai tâyDưa hấu

Bún chả nướng

Tôm rang muốiThịt xào thập cẩmCải xào ngũ sắcCanh gà nấu khoai tâyDưa hấu

Bún chả nướng

Tôm rang muốiThịt xào thập cẩmCải xào ngũ sắcCanh gà nấu khoai tâyDưa hấu

Bún chả nướng

Tôm rang muốiThịt xào thập cẩmCải xào ngũ sắcCanh gà nấu khoai tâyDưa hấu

Bún chả nướng

Tôm rang muốiThịt xào thập cẩmCải xào ngũ sắcCanh gà nấu khoai tâyDưa hấu

Bún chả nướng

Thực đơn các món Nhật trong tuần
Món chínhMón phụMón rauMón canhTráng miệngMón cải thiện
Tôm rang muốiThịt xào thập cẩmCải xào ngũ sắcCanh gà nấu khoai tâyDưa hấuBún chả nướng
Tôm rang muốiThịt xào thập cẩmCải xào ngũ sắcCanh gà nấu khoai tâyDưa hấuBún chả nướng
Tôm rang muốiThịt xào thập cẩmCải xào ngũ sắcCanh gà nấu khoai tâyDưa hấuBún chả nướng
Tôm rang muốiThịt xào thập cẩmCải xào ngũ sắcCanh gà nấu khoai tâyDưa hấuBún chả nướng
Tôm rang muốiThịt xào thập cẩmCải xào ngũ sắcCanh gà nấu khoai tâyDưa hấu

Bún chả nướng

Tôm rang muốiThịt xào thập cẩmCải xào ngũ sắcCanh gà nấu khoai tâyDưa hấu

Bún chả nướng

Tôm rang muốiThịt xào thập cẩmCải xào ngũ sắcCanh gà nấu khoai tâyDưa hấu

Bún chả nướng

Tôm rang muốiThịt xào thập cẩmCải xào ngũ sắcCanh gà nấu khoai tâyDưa hấu

Bún chả nướng

Tôm rang muốiThịt xào thập cẩmCải xào ngũ sắcCanh gà nấu khoai tâyDưa hấu

Bún chả nướng